Measles Fact sheet, Bosnian

LETAK SA CINJENICAMA                                                                                   OSPICE

(rubeola, tvrde ospice, crvenka, morbili)

 

Printable pdf file

 

Što su ospice?

Ospice su akutna virusna bolest koja se vrlo lako širi. Komplikacije ukljucuju proljev, zapaljenje uha, zapaljenje pluca, oticanje mozga i smrt.

 

Ko može da oboli od ospica?

Svako bez obzira na dob ko nije imao ospice ili nije adekvatno vakcinisan može da oboli. Vecina slucajeva pojavljuje se kod djece predškolske dobi i mladih koji nisu vakcinisani protiv bolesti.

 

Kako se prenose ospice?

Ospice se prenose zrakom kapljicama iz nosa, grla i usta zaražene osobe koja kašlje, kiše ili jednostavno govori.

 

Koliko brzo mogu da se pojave simptomi kod zaražene osobe?

Povišena temperatura obicno pocne 7-18 dana nakon zaraze, a 14 dana nakon zaraze pojavi se osip.

 

Koji su simptomi ospica?

Ospice uzrokuju visoku temperaturu, kašalj, curenje iz nosa, suzne oci i crveni osip koji se sa lica širi na cijelo tijelo. Simptomi mogu da traju jednu do dvije sedmice.

 

Koliko dugo zaražena osoba može da prenese ospice?

Zaražena osoba može da prenese ospice 4 dana prije do 4 dana nakon pojave osipa.

 

Šta treba da uradim ako mislim da bih mogao biti zaražen?

Prije nego odeš u kliniku treba da nazoveš svog ljekara i opišeš mu simptome i moguci nacin izlaganja bolesti. Ljekar ce da ti kaže da li treba da dodeš u kliniku ili da odeš na drugu lokaciju da druge ljude ne bi izlagao bolesti.

 

Da li neko ko je imao ospice može ponovo da oboli?

Ne. Jedan napad ospica pruža zaštitu za citav život.

 

Od cega se sastoji lijecenje od ospica?

Ne postoji neko specificno lijecenje od ospica. Uzimanje Tylenol-a za simptome kao što je visoka temperatura i hladne kupke za svrbež mogu da ublaže simptome. Medutim, dojencad koja imaju visoku temperaturu (iznad 101.4 stupnja Fahrenheita) te djeca koja se žale na glavobolju treba da odu kod ljekara.

 

Da li ljudi koji su se nalazili u blizini osobe oboljele od ospica treba da prime nekakvu terapiju?

Vakcinisanje živom vakcinom ospica može da pruži trajnu zaštitu i sprijeci pojavu bolesti ako se da unutar 72 sata od izlaganja bolesti. Imunoglobulin (IG) može da sprijeci ili izmijeni tok bolesti ako se da unutar 6 dana od izlaganja.


 Kako ospice mogu da se sprijece?

Vakcinisanjem svih osoba koje nisu imale ospice ili nisu primile dvije vakcine protiv ospica. Djeca treba da prime dvije doze prije upisa u školu. Odrasli rodeni 1957. godine i poslije takode trebaju vakcinu ako ne mogu da predoce dokaz da su primili dvije doze vakcine ili rezultat analize krvi koji pokazuje da su imuni.

 

Da li su moguce reakcije na vakcinu protiv ospica?

Nepoželjne reakcije na vakcinu protiv ospica obicno su blage i ukljucuju visoku temperaturu i kratkotrajan osip koji se pojave 5-12 dana nakon vakcinacije. Vakcina MMR ne sadrži timerozol; nema dokaza da bilo koja vakcina izaziva autizam ili poremecaj autistickog spektra. Rijetko (1 slucaj na milijun doza) se kod djeteta može da pojavi ozbiljnija reakcija na vakcinu MMR kao što je zapaljenje mozga (encefalitis). Djeca koja su alergicna na jaja mogu da prime vakcinu MMR bez prethodnog rutinskog testa ili pracenja posebnih protokola.

 

Gdje može da se dobije vakcina protiv ospica?

Vakcinu možete da dobijete kod svog ljekara, u lokalnoj klinici za javno zdravstvo, kod pružaoca WIC programa, ili na mjestu gdje bebu vodite na kontrolne preglede.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odjel za javno zdravstvo države Iowa, revidirano 3/07                                                           Letak sa cinjenicama o ospicama 2